Προηγμένες Υπηρεσίες
Πληροφορικής & Μηχανογράφησης

Τρέξτε την επιχείρησή σας πιο αποδοτικά, κερδίζοντας ευχαριστημένους πελάτες. Διαχειριστείτε τις εργασίες σας με μία εφαρμογή, εξαιρετικά εύκολη στην εκμάθηση και τη χρήση. Κερδίστε χρόνο και επικεντρωθείτε σε αυτό που έχει αξία: την ανάπτυξη της επιχείρησής σας και δείτε τι συμβαίνει στην επιχείρησή σας, σε πραγματικό χρόνο. Ανατρέξτε εύκολα στα δεδομένα σας και διεκπεραιώστε αποδοτικά τις εργασίες σας μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα.

basic
training-intermediate

Η τηλεφωνία έχει εξελιχθεί ώστε να περιλαμβάνει Ενοποιημένες Κλήσεις που απαιτούν ένα σύστημα επικοινωνίας με προηγμένες λειτουργίες όπως διαχείριση κλήσεων, κλήση συνδιάσκεψης, Voicemail και άλλα πολλά. Το τηλεφωνικό σας κέντρο θα πρέπει να μπορεί να συμβαδίζει με την ανάπτυξη της επιχείρησή σας. Με τη βοήθεια μας και του 3CX θα εξαλείψουμε όλα τα προβλήματα που προυπήρχαν από τα παραδοσιακά τηλεφωνικά συστήματα. 

Στην iSupport πιστεύουμε πως η τεχνική υποστήριξη είναι το Α και το Ω στο IT της σύγχρονης επιχείρησης. Όσο χρόνο και όσα χρήματα και να έχετε δαπανήσει για την μηχανογράφηση σας σίγουρα θα έχετε βρεθεί μπροστά σε κάποιο πρόβλημα που θα διέκοψε την εύρυθμη λειτουργία σας.

Για αυτό και εμείς σας παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης πληροφορικής άμεσα και αποτελεσματικά. Με επισκέψεις στον χώρο σας, εντός και εκτός ωραρίου, εγγυόμαστε το επίπεδο των υπηρεσιών που χρειάζεστε.

Our clients

About us

Η iSUPPORT – IT Services  είναι μια εταιρεία πληροφορικής και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες να αυξήσουν σημαντικά την απόδοση των επενδύσεών τους στη πληροφορική με την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών και βιώσιμων λύσεων

Our mission

Κατανοώντας τις “μοναδικές επιχειρηματικές και τεχνολογικές ανάγκες” του κάθε πελάτη, θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε λύσεις που προσφέρουν μέγιστη αξία, με ελάχιστο κίνδυνο.

Από το 2006, βοηθάμε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη συστημάτων που προσφέρουν ανώτερη αξία για τις δραστηριότητές τους.

Our offer